Hart

Připojte se k týmu

Zveme vás, abyste se seznámili s aktuálními nabídkami práce. Připojte se k našemu týmu a budujte s námi budoucnost HART.

Filtrovat nabídky:

Použité filtry:

Nejsou žádné nabídky

Žádné nabídky
pro vás?

Pokud, podle vašeho názoru, 
můžete pomoci při rozvoji 
HART, ale nenašli jste
tu vhodnou nabídku,
pošlete nám svou
žádost.

ajax-loading
* povinné pole

Soubory by měly být uloženy ve formátu .pdf, .doc nebo .docx.

V dokumentech uveďte prosím následující souhlas: „Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby nezbytné k realizaci náborového procesu prováděného společností HART Sp. z o.o. se sídlem v Opolí (Opole) v souladu se zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z r. 2018, pol. 1000). Zároveň souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely budoucích náborových procesů prováděných společností HART Sp. z o.o. se sídlem v Opolí během příštích 12 kalendářních měsíců na stejnou nebo podobnou pozici. ”.

[x]Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů obsažených pro účely nezbytné k realizaci náborového procesu prováděného společností HART Sp. z o.o. se sídlem v Opolí (Opole) v souladu se zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z r. 2018, pol. 1000). Zároveň souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely budoucích náborových procesů prováděných společností HART Sp. z o.o. se sídlem v Opolí během příštích 12 kalendářních měsíců na stejnou nebo podobnou pozici.

Informujeme vás, že v souladu se Zásadami bezpečnosti osobních údajů Hart Sp. z o.o.:

1. Správcem vašich údajů je Hart Sp. z o.o. se sídlem v Opolí, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, zapsaná v Rejstříku podnikatelských subjektů Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000170602, NIP (DIČ): 754-274-89-22, e-mail: rodo@hartphp.com.pl. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nás budete kontaktovat na uvedené kontaktní údaje.
2. Vaše osobní údaje uvedené v Zákoníku práce ze dne 26. června 1974 nebo v jiných podrobných zákonech (dle požadavků inzerátu) zpracováváme na základě právních předpisů. Jejich uvedení je nezbytné k tomu, abyste se zúčastnili náborového procesu. Ostatní osobní údaje (např. fotografii) zpracováváme na základě vašeho dobrovolného souhlasu, který jste nám udělili zasláním vaší žádosti a jejich uvedení neovlivní možnost zúčastnit se náborového procesu.
3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely související s náborem na volné pracovní pozice v Hart Sp. z o.o. a v rozsahu, v jakém jste poskytli souhlas, a nebudou zpřístupňovány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy mají být osobní údaje poskytnuty na písemnou žádost vlastníka údajů.
4. Na základě vašich údajů Správce údajů nebude vůči vám uplatňovat automatizované rozhodování, včetně rozhodování vyplývajícího z profilování. Jediné profilování, které není automatické, se provádí v případě výběru kandidáta v etapě náboru. Spočívá v porovnání údajů uchazeče s kritérii stanovenými zaměstnavatelem na volné pracovní místo.
5. Správce údajů nemá v úmyslu předávat vaše údaje jiným příjemcům, ani do třetí země, ani do mezinárodních organizací.
6. Máte právo požadovat od Hart Sp. z o.o.: přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, a můžeme je také na vaši žádost přenést do jiného správce údajů. Odstranění nebo omezení zpracování lze použít, pokud neexistuje zákonná povinnost je zpracovat, např. povinnost vyplývající z ustanovení zákoníku práce.
7. Žádosti, které budou v náborovém procesu zamítnuty, budou zničeny v souladu s lhůtami a způsoby stanovenými v Zásadách bezpečnosti informací.
8. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů Správcem údajů máte právo podat stížnost u orgánu dozoru.
9. Pokud nesouhlasíte, neposílejte prosím svůj životopis.

Přečíst si vše

Viz také

Příležitostná práce

Pracujte, kdykoli chcete, a získávejte pracovní zkušenosti

Zobrazit více

Nábor

Podívejte se, jak provádíme náborový proces

Zobrazit více

HART