Co je to newsletter?

Služba Newsletter spočívá v zasílánína uvedenou uživatelem e-mailovou adresu informací o aktuální nabídce společnosti a akčních nabídkáchspolečnosti HART.

Pravidla služby Newsletter

§ 1. 

Tato pravidla služby Newsletter, dále jen „Pravidla”, určují zásady poskytování této služby společností Hart Sp. z o. o. se sídlem v Opolí, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, zapsané v Rejstříku podnikatelských subjektů Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000170602, jejíž rejstříkové spisy vede Okresní soud v Opolí (Opole), VIII. hospodářské oddělení Vnitrostátního soudního rejstříku, základní kapitál 4.550.000,00 PLN, 0000170602, NIP (DIČ): 754-27-48-922, REGON: 532402005, dále jen „Hart”.

§ 2.

1. Služba Newsletter spočívá v zasílání společností Hart na uvedenou uživatelem této služby e-mailovou adresu e-mailových zprav obsahujících informace o nabídce společnosti Hart a akčních nabídkách organizovaných Podnikem.
2. Uzavřením sespolečností Hart smlouvy o poskytování služby Newsletter zpřístupňuje uživatel na základě svého souhlasusvou e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři na webových stránkách Podniku za účelem přijímání e-mailových zpráv uvedených v ustanoveních výše uvedených odstavců.

§ 3.

Služba Newsletter je poskytovaná zdarma.

§ 4.

1. Službu Newsletter může používat kdokoli, kdo na stránkách www.hartphp.com.pl v záložce týkající se Newsletteru uvede svou e- mailovou adresu a klikne na tlačítko „uložit email”. Kliknutí na výše uvedené tlačítko způsobí odeslání uvedené e-mailové adresy do Hart Sp. z o.o.
2. Poté Hart odešle aktivační e-mail na uvedenou e-mailovou adresu. V jeho obsahu budou uvedena Pravidla, jakož i Zásady ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Odeslaný e-mail představuje nabídku na uzavření smlouvy o používání služby Newsletter. Kliknutím na odkaz v tomto e-mailu přijímáte Pravidla, Zásady ochrany soukromí a ochrany osobních údajů a přijímáte nabídku předloženou společností Hart, což je rovnoznačné s uzavřením smlouvy o používání služby Newsletter.


§ 5.

Hart sděluje, že jednotlivé Newslettery představují díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (konsolidované znění Sb. z r. 2006, č. 90, pol. 631, ve znění pozdějších předpisů).

§ 6.

Smlouva o používání služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou.


§ 7.

1. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o používání služby Newsletter. Výpověď má okamžitý účinek.
2. Osoba používající službu Newsletter podává výpověď smlouvy o používání této služby zasláním prohlášení v tomto ohledu na e-mailovou adresu: rodo@hartphp.com.pl, poštou na adresu společnosti Hart uvedenou v ustanovení § 1 Pravidel, osobně na adresu uvedenou v ustanovení § 1 Pravidel nebo můžete předplatné zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení v obdrženém zpravodaji.

§ 8.

K používání služby Newsletter je nutné mít přístup k síti Internet a mít e-mailovou adresu, není však nutné splňovat zvláštní technické požadavky kromě standardního operačního systému a standardního webového prohlížeče.


§ 9.

1. Veškeré reklamace se podávají na e-mailovou adresu: rodo@hartphp.com.pl, poštou přímo na adresu uvedenou v Pravidlech nebo osobně do protokolu v sídle Hart.
2. Reklamace by měla zahrnovat údaje o osobě, která reklamaci podává, které jsou nezbytné k zaslání zprávy o výsledku posouzení reklamace, a popis toho, v čem spočívaly nesrovnalosti ve službě Newsletter poskytované společností Hart.
3. Hart posoudí reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.


§ 10.

1. Během používání služby Newsletter je zakázáno poskytovat nezákonný obsah, a to zejména v průběhu korespondence se společností Hart nebo v registračním okně.
2. Poskytování služby Newsletter začne ihned po uzavření smlouvy o používání služby Newsletter, k čemuž dává tímto uživatel svůj souhlas.

Viz také

Zásady ochrany soukromí

Zobrazit více

Soubory cookie

Informace o souborech cookie

Zobrazit více