PRAVIDLA PRODEJE HART SP. Z O.O.

Tato pravidla (dále jen: Pravidla) určují zásady nakupování zákazníky - podnikatelskými subjekty v HART Sp. z o.o. (dále jen: HART).

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

      1.1. V HART mohou nakupovat pouze registrovaní zákazníci.

      1.2. Možnost registrovat se jak zákazník HART mají pouze podnikatelské subjekty, vykonávající hospodářskou činnost, , a to kontaktováním zaměstnanců HART a po uvedení daňového identifikačního čísla (DIČ).

      1.3. Jako zákazník HART může být zaregistrován pouze aktivně podnikající subjekt, který je aktivním plátcem DPH.

      1.4 Registrace způsobí, že bude zákazníkovi přiděleno identifikační číslo HART (dále jen „Zákaznické číslo“), jakož i přihlašovací jméno a heslo pro přístup na stránku objednávek (https://store.hartphp.com.pl).

   

  1. PODÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK A DODÁNÍ ZBOŽÍ

      2.1. Při nákupu v HART používá zákazník zákaznické číslo.

      2.2. Zákazník může provést nákup prostřednictvím:

             - stránky objednávek https://store.hartphp.com.pl,

             - telefonního kontaktu prostřednictvím infolinky HART,

             - osobního kontaktu v odděleních prodeje HART,

             - služby WebService.

      2.3. HART oferuje następujące formy dostawy towaru:HART nabízí následující formy dodání zboží:

             - osobní odběr v pobočce vybrané zákazníkem,

             - dovezení zboží zákazníkovi.

      2.4. Dovezení zboží zákazníkovi vyžaduje individuální ujednání se společností HART.

  1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

      3.1. V odůvodněných případech společnost HART připouští možnost vracení zboží.

      3.2. Zákazník je oprávněn vrátit zboží do 5 pracovních dnů od data vystavení faktury.

      3.3. Základem pro přijetí vraceného zboží je vyplněný protokol o vrácení zboží, který je k dispozici na stránce objednávek (https://store.hartphp.com.pl).

      3.4. Pokud je zboží vráceno z důvodů, které leží na straně zákazníka, je za každou vrácenou položku účtován poplatek 3 PLN bez DPH.

      3.5. Faktura za vrácení zboží bude vystavována do 15. dne každého měsíce.

      3.6. Budou-li celkové měsíční náklady na vrácení zboží nižší než 8 PLN bez DPH, faktura nebude vystavena.

      3.7. Možnost vrácení zboží se nevztahuje na:

      - elektrické a elektronické díly,

      - spotřební materiál, např.: oleje, kapaliny, chemie,

      - zboží dovezené na žádost zákazníka,

      - zboží neúplné nebo poškozené vinou zákazníka,

      - zboží v poškozených obalech.

   

  1. REKLAMACE

      4.1. Základem pro přijetí reklamace je řádně vyplněný reklamační protokol, který je k dispozici na stránce objednávek (https://store.hartphp.com.pl), jakož i dodání reklamovaného zboží.

      4.2. Na reklamované zboží se nevztahuje poplatek za vrácení zboží.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

      5.1. HART przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu świadczenia usług, zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania ciążących na HART obowiązków prawnych.Společnost HART zpracovává osobní údaje v souladu s platnými předpisy, a to výhradně za účelem poskytování služeb, uzavření a plnění smlouvy a plnění zákonných povinností společnosti HART.

      5.2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů společností HART jsou zveřejněny na webových stránkách: https://www.hartphp.com.pl/rodo/rodo.html

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      6.1. Smlouvy uzavřené s HART se řídí českým právním řádem a věcně příslušným soudem v České republice se sídlem v Ostravě.

      6.2. Tato pravidla vstupují v platnost dne 13.05.2021.

      6.3. HART si vyhrazuje právo na změnu Pravidel. Informace o změně Pravidel budou k dispozici na https://zamowienia.hartphp.com.pl. Na objednávky podané před změnou Pravidel se použijí ustanovení předcházejících Pravidel.

Stáhněte si výše uvedená

pravidla ve formátu PDF

Viz také

Novinky

Podívejte se na nové produkty v naší nabídce

Zobrazit více