REGULAMIN SPRZEDAŻY HART SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w HART Sp. z o.o. (dalej: HART) przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

1.    INFORMACJE OGÓLNE

1.1.    W HART zakupów dokonywać mogą jedynie Klienci zarejestrowani.
1.2.    Zarejestrowanie  jako Klient HART możliwe jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o przedmiocie w jakikolwiek sposób powiązanym z motoryzacją za pośrednictwem kontaktu z pracownikami HART i po podaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
1.3.    Jako Klient HART może zostać zarejestrowany wyłącznie podmiot, który jest aktywnym podatnikiem VAT i aktywnie prowadzi działalność gospodarczą.
1.4.    W wyniku rejestracji Klientowi nadany zostaje numer identyfikacyjny HART (dalej: Numer Klienta) oraz login i hasło dostępowe do strony zamówień (https://zamowienia.hartphp.com.pl).

2.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARU

2.1.    Dokonując zakupu w HART Klient posługuje się Numerem Klienta.
2.2.    Klient może dokonać zakupu poprzez:

- stronę zamówień https://zamowienia.hartphp.com.pl,
- kontakt telefoniczny za pośrednictwem infolinii HART,
- kontakt osobisty w działach sprzedaży HART,
- usługę WebService.

2.3.    HART oferuje następujące formy dostawy towaru:

- odbiór osobisty w wybranej przez Klienta Filii,
- dowóz towaru do Klienta.

2.4.    Dowóz towaru do Klienta wymaga indywidualnych ustaleń z HART.

3.    ZWROTY

3.1.    HART w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przyjęcie zwrotu towaru.
3.2.    Klient ma prawo dokonać zwrotu do 5 dni roboczych od dnia wystawienia faktury.  
3.3.    Podstawą do przyjęcia zwrotu jest wypełniony protokół zwrotu, dostępny na stronie zamówień (https://zamowienia.hartphp.com.pl).
3.4.    W przypadku zwrotu towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta za każdą zwracaną pozycję naliczana jest opłata 3 zł netto.
3.5.    Faktura obciążeniowa za zwroty zostanie wystawiona do 15 dnia każdego miesiąca.
3.6.    W przypadku łącznego, miesięcznego kosztu zwrotów poniżej 8 zł netto, faktura nie zostanie wystawiona.
3.7.    Zwrotom nie podlegają:

- części elektryczne i elektroniczne,
- materiały eksploatacyjne typu: oleje, płyny, chemia,
- towary sprowadzone na życzenie Klienta,
- towary niekompletne i uszkodzone z winy Klienta,
- towary w uszkodzonych opakowaniach.

4.    REKLAMACJE

4.1.    Podstawą do przyjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny, dostępny na stronie zamówień (https://zamowienia.hartphp.com.pl) oraz dostarczenie reklamowanego towaru.
4.2.    Towary reklamowane nie podlegają opłacie za zwrot.

5.    DANE OSOBOWE

5.1.    HART przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu świadczenia usług, zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania ciążących na HART obowiązków prawnych.
5.2.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez HART danych osobowych opublikowane są na stronie internetowej: https://www.hartphp.com.pl/rodo/rodo.html

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.    Do umów zawartych z HART zastosowanie znajduje prawo polskie, a  do rozstrzygnięcia wszystkich spraw spornych właściwy pozostaje Sąd w Opolu.
6.2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2019 r.
6.3.    HART zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna na https://zamowienia.hartphp.com.pl. Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu poprzedniego.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.